متدهای جادویی PHP و کاربرد آنها در وردپرس

متدهای جادویی برای وردپرس

مقدمه ای در متدهای جادویی PHP   بدیهی ست که متدهای جادویی خاص زبان PHP نیستند ولی بحث ما در مورد وردپرس و به طبع آن زبان PHP و رفتار این متدها در این زبان برنامه نویسی ست.   متدهای جادویی php یکسری متدهای خاص تعریف شده درون کلاس ها هستند که در زمانهای مشخصی […]