بخش اول اجرا

ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا میبری
با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری
ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری
در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان برپا بود این عشق مل بماند بجا
ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری
تمامی دینم بدنیای فانی
شراره عشقی که شد زندگانی
به یاد یاری خوشا قطره اشکی
به سوز عشقی خوشا زندگانی
همیشه خدایا محبت دلها
به دلها بمانا بسان دل ما
که لیلی و مجنون فسانه شود
حکایت ما جاودانه شود
تو اکنون زعشقم گریزانی
غمم را زچشمم نمیخوانی این غم چو حالم نمیدانی
پس از تو نمونم برای خدا
تو مرگ دلم برا ببین و برو
چو طوفان سختی زشاخه غم
گل هستیم را بچین و برو
که هستم من آن تک درختی
که در پای طوفان نشسته
همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا میبری
با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری
ای ساربان کجا میروی لیلای من کجا میبری

میگذرم تنها از میان گلها گه به گلستان ها گه به کوه و صحرا

تا زگلی سر راهم میرد و با من گوید محرم راز تو خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو

راز عشق مرا گل در گوش صبا گفت و غمم بفزود
آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بوو

چون به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازگلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو
خار رهی به تمنا دامن بگرفته کان گل ناز تو کو

آهنگ بی کلام

ای مه من ای بته چین ای صنم
لاله رخ و زهره جبین ای صنم
تا به تو دادم دل و دین ای صنم
بر همه کس گشته یقین ای صنم
من زتو دوری نتوانم دیگر
وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم

هر که تو را دیده ز خود دل برید
رفته زخود تا که رخت را بدید
تیر غمت چون به دل من رسید
همه چو بگفتم که همه کس شنید
من ز تو دوری دیگر نتوانم دیگر
جانم و زتو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم
ای نفس انس تو احیای من
چون تویی امروزه مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی
وای به حال دل شیدای من
من زتو دوری نتوانم دیگر
وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم

آهنگ بی کلام

ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو
تا نرود نفس ز تن پا نکشم زکوی تو
گرچه به شعله میکشی قلب مرا به عشوه ات
بر دو جهان نمیدهم یک سر تار موی تو
مستی هر نگاه تو به زشراب و جام و می
کی ز سرم برون شود یک نفس ارزوی تو
در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار
تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو