بخش دوم اجرا

می و میخانه مست و میکشان مست
زمین مست و زمان مست آسمان مست
نسیم از حلقه ی زلف تو بگذشت چمن شد مست و باغ و باغبان مست
تا زدم یک جرعه می از چشم مستت تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت
شد زمین مست آسمان بلبلان نغمه خوان مست
باغ مست و باغبان مست
تو زمزمه ی چنگ و عود منی نغمه خفته در تار پود منی
تو باده ی جام و سبوی منی
مایه هستی و های و هوی منی
گرچه مست مستم مه می پرستم به هر دوجهان مست عشق تو هستم
تا من چشم مست تو دیدم ز ساغر عشقت دوجرعه چشیدم
شد زمین مست آسمان مست بلبلان نغمه خوان مست
باغ مست و باغبان مست

آهنگ بی کلام

آتشی در سینه دارم جاودانی
عمر من مرگیست نامش زندگانی
رحمتی کن کز غمت جان میسپارم
بیش از این من طاقت هجران ندارم

کی نهی بر سرم پای ای پری از وفاداری
شد تمام اشک من بس در غمت کرده ام زاری
نوگلی زیبا بود حسن و جوانی عطر آن گل
رحمت است و مهربانی

ناپسندیده بود دل شکستن
رشته الفت و یاری گسستن
کی کنی ای پری ترک ستمگری
میفکنی نظری آخر به چشم ژاله بارم
گرچه ناز دلبران دل تازه دارد
ناز هم در دل من اندازه دارد

هیچ گه ترحمی نمیکنی بر حال زارم
جز دمی که بگذرد که بگذرد از چاره کارم
دانمت که بر سرم گذر کنی به رحمت اما
آن زمان که برکشد گیاه غم سر از مزارم

آهنگ بی کلام

خواهم كه بر زلفت، هر دم زنم شانه
ترسم پريشان كند بسي، حال هر كسي، چشم نرگست، مستانه مستانه


خواهم بر ابرويت، هر دم كشم وسمه
ترسم كه مجنـون كند بسي، مثل من كسي، چشم نرگست، ديوانه ديوانه


يك شب بيا منزل ما، حل كن تو صد مشكل ما، اي دلبر خوشگل ما
دردت به جان ما شد، روح و روان ما شد


خواهم كه بر چشمت، هر دم كشم سرمه
ترسم پريشان كند بسي، حال هر كسي، چشم نرگست، مستانه مستانه


خواهم كه بر رويت، هر دم زنم بوسه
ترسم كه نالان كند بسي، مثل من كسي، چشم نرگسي، جانانه جانانه


يك شب بيا منزل ما، حل كن تو صد مشكل ما، اي دلبر خوشگل ما
دردت به جان ما شد، روح و روان ما شد

هنگام می و فصل و گل گشت چمن شد
در بار بهاری خالی از زاغ و زغن شد
از ابر کرم خطه ری رشک خطن شد
دلتنگ و چون من مرغ قفس بهر وطن شد
چه کج رفتاری ای چرخ
چد بکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سروها خمیده
در سایه گل بلیل از این غصه خزیده
گل نیز چون من دزغمشان جامه دریده
چه کج رفتاری ای چرخ
چد بکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ