Search
Close this search box.

جدول محاسبه کیسان پایا سنجش

ماشین حساب

کیلو کالری بر ساعت تبدیل به کیلو وات

پوند بر ساعت به کیلو وات بر ساعت

اسب بخار به کیلو وات

کیلو گرم بر ساعت تبدیل به کیلو وات

تبدیل Btu/h به kW

تبدیل میلی بار به پاسکال

محاسبه حرارت آب گرم مصرفی
آب مصرفی یک نفر در ساعت- V

محاسبه حرارت آب گرم مصرفی - اداری