Search
Close this search box.

ا تمام گستردگی افزونه های مختلف در بازار کنونی و همچنین با وجود تمام افزونه های کاربردی در ساختار فعلی ، همچنان بازار ایجاد افزونه ها و قالب های جدید به شدت احساس میشود . به نحوی که همواره درخواست های متعدد جهت بهسازی و یا تغییر افزونه های و یا ایجاد افزونه و قالب جدید در وردپرس احساس میگردد.

بدین جهت بخشی در مجموعه فریا ایجاد گردیده است که میتوانید نیاز خود را به طور کامل شرح دهید . در صورتی که افزونه ای برای درخواست شما یافت نشد. افزونه یا قالب درخواستی طراحی میگردد.
جهت درخواست افزونه یا قالب جدید با ما از طریق تلفن در ارتباط باشید