Search
Close this search box.
کدام فرم ساز بهتره
  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. podcasts
  4. /
  5. کدام فرم ساز بهتره

کدام ساز بهتر است؟

قطعاً  در بین افزونه های فرم سازی تفاوت‌ها و شاخص‌های مختلفی وجود دارد، اما در حال حاضر و در حالی که ما در شهریور ماه 1401 زندگی می‌کنیم، گراویتی یکی از قدرتمندترین افزونه های حال حاضر است که در زمینه های مختلف فعالیت های بسیار گسترده ای دارد.

در حال حاضر این افزونه با بیش از 30 عدد addon و امکان اتصال به برنامه‌ها و افزونه های مختلف و همچنین کارایی‌ها و خدمات مختلف به برنامه‌ها و افزونه های مختلف یکی از گسترده‌ترین فرایندها را در سطح افزونه های فرم ساز ایجاد کرده است.

این افزونه بسیار کارآمد است و امکان اتصال به:

  • درگاه های بانکی مختلف
  •  ووکامرس
  • Edd و دیگر افزونه های معتبر دنیا را هم دارد.