farid hezghiahاز چه شرکتی هاست بگیریم
{{svg_share_icon}}

مهمترین عوامل موثر در سرعت صفحات وب کدام ها هستند . به نظر من مهمترین عامل  و بیشترین عواملی که می تواند روی صفحات وب تاثیر گذار باشه حجم  اطلاعات وب سایت هستند.  به طور مثال حجم عکس های موجود در یک صفحه و یا حجم فایل های css یا js  موجود در یک صفحه استفاده شده بسیار بسیار در یک سایت مهم و تاثیر گذار است . من همیشه به دوستانم پیشنهاد می کنم که قبل از هر چیزی فایل های استفاده شده مثل ایکون ها و تصاویر و یا ویدیو ها را ابتدا بهینه کرده و بعد در صفحات مختلف وب بارگذاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.